Gerasimov, et al. 2005. Metlan työraportteja 16.

Työraportti tarjoaa kattavan yleiskuvan Karjalan puunkorjuuyritysten nykytilasta. Metsäsektorin muutokset viimeisen vuosikymmenen aikana ovat asettaneet puunkorjuuyritykset Karjalan tasavallassa mittavien haasteiden eteen. Raportissa esitellään liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten muutospaineiden vaikutuksia puunkorjuuyritysten kehitystarpeisiin niin teknologian, laitteiston kuin johtamisjärjestelmienkin osalta.

http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1973-3