Maailmanpankilta lisälainaa Valko-Venäjän metsäprojektille

Valko-Venäjän metsätalousministeriö ja Maailmanpankki ovat neuvotelleet 14 miljoonan dollarin lisälainasta Valko-Venäjän metsäprojektille. Rahoituksella on tarkoitus rakentaa kolme nykyaikaista keskusta metsänjalostukseen ja siemenhuoltoon. Lopullinen sopimus on tarkoitus tehdä vuoden 2018 alkupuolella. Vuonna 2015 Maailmanpankki myönsi Valko-Venäjän metsäprojektille 40,7 miljoonan dollarin lainan. Projektin tavoitteena on kehittää metsänhoitoa ja metsänuudistamista, lisätä hakkuutähteiden käyttöä ja kasvattaa metsien merkitystä osana kestävää kehitystä. Projektia rahoittaa myös Global Environment Facility 2,7 miljoonalla dollarilla. Kyseessä on toinen Maailmanpankin …

Ukraina siirtyy biopolttoaineisiin lämmityksessä

Vuonna 2050 Ukrainan arvioidaan tuottavan lämpöenergiastaan 57 % hyödyntämällä erilaisia biomassapohjaisia aineksia ja orgaanista jätettä. Ukrainan bioenergiayhdistyksen ennusteiden mukaan 30 vuoden kuluttua biopolttoaineet ovat perinteisiä energialähteitä ja niistä tulee johtava lämpöenergian tuotantotapa Ukrainan energiamarkkinoilla. Vuonna 2015 biopolttoaineilla tuotettiin 9 % Ukrainan lämpöenergiasta eli 2,1 miljoonaa öljytonnia vastaava määrä. Vuonna 2050 ennusteena oleva 57 % osuus lämpöenergian tuotannosta vastaa 13,8 miljoonaa öljytonnia vastaavaa määrää. Biomassapohjaisten energiatuotantoratkaisujen käyttö on aktiivisinta yksityisellä sektorilla, …

FAO tukee metsätalouden kehittämistä Valko-Venäjällä

FAO ja Valko-Venäjä ovat solmineet vuosille 2017-2020 yhteistyösopimuksen, jonka yhtenä keskeisistä toteuttajista tulee olemaan Valko-Venäjän metsätalousministeriö. Metsätalouden osalta suunnitelma sisältää metsävarojen inventoinnin modernisointiin sekä ilmastonmuutoksen seurausten hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Ensimmäinen FAO:n ja Valko-Venäjän välinen yhteistyöohjelma allekirjoitettiin vuonna 2014 ja siihen sisältyi 3,1 miljoonaa dollaria teknistä apua. Nykyisen ohjelman budjetti on 1,13 miljoonaa dollaria. Metsätalousministeriön ja FAO:n välinen yhteistyö on aktivoitunut viimeisten vuosien aikana ja useita yhteistyöprojekteja on suunniteltu ja sovittu. …

Supporting the forest sector reform in Russia and in the Southeast European countries

Ilavský and Välkky. 2007. Proceedings of the International Conference ”Supporting the Forest Sector Reform in Russia and in the Southeast European Countries by Assessing the Experiences of the New EU Member States”. Julkaisu on koottu Pushkinossa 21.-22.3.2007 pidetyn kansainvälisen konferenssin esitelmien perusteella. Konferenssin tavoitteena oli keskustella metsäpolitiikan, metsähallinnon ja metsätalouden rahoittamisen eri strategioista Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaissa ja Venäjällä Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2054-4

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.