Komatsu Forest tarjoaa ilmaista metsäkonekoulutusta Venäjällä

Huhtikuussa 2009 Komatsu Forest alkaa kouluttaa ilmaiseksi Valmetin metsäkoneiden kuljettajia Pietarissa sijaitsevassa keskuksessa Valmetin koulutusviikot -hankkeen puitteissa, tiedottaa yhtiö. Kurssit on suunniteltu Valmetin kalustoa käyttävien tai käyttöä suunnittelevien puunkorjuuyritysten työntekijöille. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta, jolloin tulevat kuljettajat saavat kattavan tietopaketin Valmetin koneista alkaen yleistiedoista ja erikoisominaisuuksista päätyen huoltoon ja erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. Osallistujamäärä on rajattu. Lähde: Komatsu Forest

Greenpeace vetosi syyttäjänvirastoon Leningradin alueen metsäsuunnitelmasta

Leningradin alueen syyttäjänvirasto on käsitellyt Venäjän Greenpeacen vetoomuksen ja myöntänyt, että alueen metsäsuunnitelma on laadittu ja vahvistettu lainvastaisesti, tiedottaa Greenpeace. Rikkeiden eliminoimiseksi syyttäjänvirasto on esittänyt ehdotuksensa Leningradin alueen kuvernöörille. Greenpeacen saamassa kirjeessä Leningradin alueen syyttäjänvirasto toteaa, että voimassaolevaa lainsäädäntöä oli rikottu metsäsuunnitelman luonnoksen julkaisun osalta. Asiasta kiinnostuneille jäi laissa määriteltyä vähemmän aikaa perehtyä luonnokseen aluehallituksen virallisilla sivuilla. Lisäksi sivuille laitetusta asiakirjapaketista puuttui joitain karttoja. Leningradin alueen syyttäjänvirasto on todennut myös …

Venäjän hallitus haluaisi rajoittaa puun vientipaikkoja

Venäjän hallituksen kokousmateriaaleissa on julkaistu lakiehdotus, jolla tehtäisiin muutoksia tullilain pykäliin 69 ja 119 antaen hallitukselle oikeuden mm. määritellä ne raja-asemat, joiden kautta puuta viedään maasta. Tiedotteessa todetaan, että vientitullauksen ja tullivalvonnan analysoinnin perusteella pidetään välttämättömänä rajoittaa vientipaikkoja tiettyjen tuotteiden osalta, jotta viennin tullivalvonta saadaan hoidettua asianmukaisesti. Tulliviranomaisten edelleen ratkaistavana kysymyksenä on vietävän puutavaran tullivalvonta. Sellaisilla alueilla, joilla kuormaus- ja tullauspaikat sijaitsevat kaukana toisistaan tai kuormauspaikat ovat hajallaan ja niitä …

Intensification of forest management and improvement of wood harvesting in Northwest Russia

Karjalainen, Leinonen, Gerasimov, Husso & Karvinen (eds.). 2009. Metlan työraportteja 110. Julkaisu on tutkimushankkeen ”Metsien käsittelyn tehostaminen ja puunkorjuun kehittäminen Luoteis-Venäjällä” loppuraportti, joka käsittelee mm. metsien käsittelyn nykytilaa ja mahdollisia kehityssuuntia, puun korjuun ja kuljetuksen tehostamista sekä metsävarojen saavutettavuutta. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2149-7  

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.