Investlesprom järjestelee yrityksiään ja investoi puunkorjuuseen

Metsäteollisuuden holdingyhtiö Investlesprom on saanut päätökseen mittavan käyttöomaisuushankintansa ja nyt on vuorossa organisaatiouudistus. Investlespromiin kuuluvat menestyvän Segezahan sellu- ja paperitehtaan lisäksi myös tappiollinen Kaman sellu- ja paperitehdas sekä omistussekavuuksien kanssa taisteleva Sokolin sellu- ja paperitehdas. Investlesprom on alkanut uusia käyttöomaisuuttaan varsinkin Kaman sellu- ja paperitehtaalla tutkien mahdollisuutta profiloida tuotantoa kevyesti pinnoitetun paperin valmistuksen suuntaan. Lisäksi tehtaalla aiotaan lopettaa kaksi yksikköä, yrityksen kannattavuutta voidaan parantaa luopumalla itse tuotetun sellun käytöstä paperinvalmistuksessa …

Karjalan metsäteollisuusinvestoinnit kasvavat 5 mrd ruplaan vuoteen 2010 mennessä

Karjalan metsäteollisuuden investoinnit kaksinkertaistuvat vuoteen 2010 mennessä ja käsittävät silloin yli 5 miljardia ruplaa, uutisoi SPB-Tass viitaten Karjalan teollisuus- ja luonnonvaraministeri Leo Shustovin puheeseen Pietarin Metsäfoorumissa. Uudet sijoitukset mahdollistavat 9 000 uuden työpaikan luomisen. Metsäteollisuus muodostaa 40 % tasavallan teollisuustuotannosta. Alalla on vielä paljon ongelmia, tuottajat ja kuluttajat eivät puhalla yhteen hiileen, tiestö on kehittymätön, tuotanto on kausimaista ja lainsäädäntö vaatii uudistuksia. Infrastruktuuriltaan korkeatasoisia teollisuusalueita ei ole olemassa, sähkönsaanti ja …

Metsänkäytöstä Laatokalla

Karjalan tasavallan metsäkomitea tiedottaa: Tiedotusvälineissä on kerrottu luonnonsuojelulain rikkomuksista ZAO Komileszagotprom korjuuyrityksen vuokrametsissä, laittomasti saaduista metsävuokraoikeuksista, puunkorjuusta Laatokalle suunnitteilla olevan kansallispuiston alueella, kiinteistörakentamisesta Laatokan rannoille sekä Aunuksen leshozin hakkuuylityksistä. Rikkeiden vuoksi on Karjalan sanottu menettävän metsähallinnon valtuutensa. Karjalan metsäkomitean tietojen mukaan ZAO Komileszagotprom on kuitenkin saanut vuokraoikeutensa tasavallan ensimmäisessä metsähuutokaupassa kriteerien pisteyttämisen perusteella. Välimiesoikeus on todennut ao. huutokaupan lailliseksi. Myöskin maininta Laatokan luotojen (Laatokan saariston) alueella tapahtuvasta puunkorjuusta on perätön. …

Venäjän WWF: Kiina vahvisti alkavansa seurata puun alkuperää

Venäjän WWF:n edustajat osallistuivat Pekingissä pidettyyn kansainväliseen EU – Kiina: lainkäyttö ja hallinto metsäsektorilla -konferenssiin, jonka tärkeäksi keskustelunaiheeksi nousivat laittomat hakkuut Kiinan puukaupassa, tiedottaa WWF. Kiina on maailman suurimpia puun ja puutuotteiden ostajamaita, joka nyt vahvisti virallisesti ryhtyvänsä seuraamaan puun alkuperää ja laillisuutta. WWF:n mukaan konferenssista tuli huomattava ja odottamatonkin metsäpoliittinen tapahtuma. Kiina on jo kauan aikaa sanoutunut irti puun laittomasta hakkuusta ja kaupasta. Kiinassa omien metsien hakkuu on kielletty …

Metsälainsäädännön tilannetta käsiteltiin eduskunnassa

Metsälain soveltamiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin yhdessä duuman ja federaationeuvoston jäsenten, federaation toimeenpano- ja lainsäädäntöelinten sekä subjektien toimeenpanoelinten, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Käsittelyssä todettiin, että metsälain edellyttämien asiakirjojen valmistelu jatkuu edelleen. Hallituksen oli määrä laatia kesäkuun loppuun mennessä 23 asetusta, joista määräajassa saatiin vahvistettua 22. Metsäpalstojen luettelohinnan määrittämistä koskeva asetus on vielä vahvistamatta. Osassa tarkastetuista hallituksen asetuksista todettiin puutteita. Eräät normit eivät täysin vastaa metsälain henkeä. Kaikki asetukset eivät ole …

Suomen Pankin riskilaskelma Venäjän puutullien vaikutuksesta

Suomen Pankin pääjohtaja esitteli puheessaan Venäjän puutullien korotuksen aiheuttamia mahdollisia vaikutuksia: Jos vuoden 2009 alkuun kaavaillut raakapuun vientitullien nostot toteutuvat, loppuu tuonti Venäjältä lähes tyystin, ja metsäteollisuus menettää 20 % puuraaka-aineestaan. Osa saataneen korvattua kotimaasta ja muualta. Jos puolet saadaan korvattua, supistuu metsäteollisuuden tuotanto noin 10 %, BKT noin puoli prosenttia ja työllisyys noin 8 000 henkeä. Jos ei saada korvattua mitään, ovat vaikutukset yli kaksinkertaiset edellä mainittuihin verrattuna. Lähde: …

Luonnonvaraministeri Trutnev tarkastuskäynnillä Karjalassa

Venäjän luonnonvaraministeri Trutnev teki Karjalan tasavaltaan kaivannaislainsäädännön noudattamista ja metsien tilaa koskeneen tarkastuskäynnin, tiedottaa luonnonvaraministeriö. (ks. aikaisempi uutinen: Karjalan luonnonvarahallinnon valtuuksien perumista harkitaan) Syksyisessä säässä vierailun osanottajat eivät kuitenkaan päässeet käymään niillä kohteilla, joilla oli Rosprirodnadzorin mukaan havaittu selvimmät kaivannaislainsäädännön rikkeet. Trutnevin mukaan rikkeet on kuitenkin todettu ja ne liittyvät niin toimintalisenssien myöntämiseen kuin lisenssiehtoihinkin. Ministeri aikoo ehdottaa kaivannaisten käyttöoikeuksien huutokauppamenettelyä koskevan lainsäädännön muuttamista. Vastaavat muutokset tulee tehdä myös tasavallan …

Tuontipuun hinnat nousivat edelleen heinäkuussa

Suomeen tuotiin heinäkuussa 1,7 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrä oli kuluvan vuoden suurin, vaikka venäläisen puun vientitullit nousivat heinäkuun alussa. Minimitulli kuusella, männyllä ja yli 15 cm läpimittaisella koivulla on korotuksen jälkeen 10 euroa kuutiometriltä ja haavalla 5 euroa kuutiometriltä. Venäläisen puun osuus tuonnista on supistunut. Viime vuosina sen osuus pysytellyt lähellä 80 prosenttia, mutta kuluvan vuoden heinäkuussa osuus jäi 63 prosenttiin. Tuontipuun hinnat ovat nousseet vuoden alusta …

Hakkuusäännöistä

Luonnonvaraministeriön metsälehden Rossiiskaja Lesnaja Gazetan artikkelissa käsitellään hyväksyntäprosessissa olevia hakkuusääntöjä. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava: Venäjän metsätalousviraston metsäneuvosto on käsitellyt kokouksessaan luonnonvaraministeriön laatimia uuden metsälain mukaisia hakkuusääntöjä. Nämä metsäalan tärkeimpiin kuuluvat säännöt ovat olleet metsäviraston asiantuntijoiden tarkasteltavana jo useita kertoja ja joka kerta metsävirasto on tehnyt korjausehdotuksia, jotta säännöillä pystyttäisiin parantamaan metsävarannon käyttöönottoa ja ne olisivat mahdollisimman selkeät ja yksiselitteiset. Tällä kertaa tilaisuuteen osallistui myös luonnonsuojelujärjestöjen ja metsäteollisuuden edustajia sekä …

Venäjän metsätalouden kehityskonsepti 2010 päivitetty

Venäjän hallitus on antanut määräyksen, jolla hyväksytään päivitetty versio Venäjän metsätalouden kehityskonseptista vuosille 2003 – 2010. Dokumentin sisältö on päivitetty vastaamaan uuden metsälain mukaisia tehtäviä. Konsepti on luettavissa venäjänkielisenä hallituksen sivuilta: Концепция развития лесного хозяйства Российской Федерации до 2010 года

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.