Venäjä on vahvistanut ja julkaissut muutoksen metsälain voimaantulosta säätävään lakiin

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Venäjä julkaisi lain FZ-217 1.8.2007. Laki sisältää muutoksia metsälain voimaantulosta säätävään lakiin. Laki astui voimaan heti. Lakimuutoksen keskeinen tavoite on mahdollistaa hakkuiden jatkuminen keskeytyksettä vuoden 2008 loppuun asti. Lakimuutos ei täysin onnistunut, sillä se jättää huomioimatta tarpeen hakata metsää myös loppuvuoden 2007 aikana. Voimaantulolain muutosta tultaneen korjaamaan tältä osin. Metsälakiin on tekeillä myös muita muutoksia. Venäjä valmistelee uutta hakkuuohjetta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2008. Uuden …

Mondi tehostaa tuotantoaan Venäjällä

Mondi laajentaa ja nykyaikaistaa tehtaitaan Venäjällä ja Puolassa seuraavan kahden vuoden aikana, uutisoi Bloomberg.com. Pääjohtaja David Hathorn totesi heinäkuussa Johannesburgin pörssissä pitämässään esitelmässä, että Venäjällä tuotannon tehostamiseen käytetään 525 miljoonaa euroa. Mondi, jonka myynnistä 45 % on kehittyvillä markkinoilla, haluaa kasvaa Itä-Euroopassa, missä kustannukset ovat alhaisemmat ja kasvu nopeampaa kuin kehittyneemmillä talousalueilla. Lähde: Bloomberg.com

Pihkovan mallimetsältä apuväline metsän arvon laskemiseen

Monivuotisten tutkimusten perusteella Pihkovan mallimetsähankkeen asiantuntijat ovat laatineet pystypuun laadun arviointimallin. Mallin avulla on mahdollista arvioida ja suunnitella puunkorjuutoiminnan taloudellinen tehokkuus kuviotasolla Venäjällä. Asiantuntijat ovat esitelleet uuden tavan arvioida puutavaran saantoa kuviolta metsäsuunnittelun vakiotietojen perusteella. Näin on mahdollista arvioida yhtäpitävästi puuston arvo kuviolla. Tähän saakka Venäjällä on tehty arvioita kymmeniä vuosia vanhojen tavaralajitaulukoiden pohjalta saaden epätarkat, abstraktit saantotulokset kokoluokittain. Uudella tavalla pystytään tehokkaasti laskemaan puun saanto tavaralajikoostumuksen muuttuessa. Pystypuun laadun …

Oslo Marin -ryhmä investoi 100 milj. euroa Leningradin alueen puunjalostukseen

Oslo Marin -ryhmä rakentaa Leningradin alueelle puunjalostuslaitoksen, joka keskittyy ennen kaikkea liimapuun, tavallisen ja laminoidun lastulevyn valmistukseen. Tehtaan alueelle tulee myös liimapuusta ja elementeistä rakennettavien talojen tuotantoyksikkö. Tehtaan perustustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2007. Kokonaisinvestointi on noin 100 milj. euroa. Rakennustöiden rahoitukseen osallistuu myös eurooppalaisia pankkeja ja vientiyrityksiä mm. laitehankintojen kautta. Tehtaan tuotantokapasiteetiksi on arvioitu 100 000 m³ lastulevyä ja 200 000 m³ kuivaa sahatavaraa ja liimapuuta vuodessa. Oslo Marin …

Metsäteollisuuden investointihankkeiden etuuksista Venäjällä

Venäjän hallitus on vahvistanut asetuksellaan (30.6.2007 N 419) metsäteollisuuden investointihankkeiden kannustimien säännöt. Asetus antaa ohjeet metsäteollisuuden investointihankeluettelon valmistelusta ja vahvistamisesta. Investointihankkeisiin katsotaan kuuluviksi hankkeet, joilla luodaan ja (tai) modernisoidaan metsäinfrastruktuuria ja (tai) puunjalostuksen infrastruktuuria. Hankkeen investointien on oltava vähintään 300 milj. ruplaa. Investoija saa yhdistää Venäjän eri federaatiopiireissä tai subjekteissa toteuttamiaan hankkeita yhdeksi hankekokonaisuudeksi. Hankkeen kustannusten takaisinmaksuajalta metsävuokrasta maksetaan vain puolet. Lisäksi vähintään 300 milj. ruplan investointihankkeissa metsänkäyttöoikeudet on mahdollista …

Pfleiderer rakentaa uuden levytehtaan Venäjälle

Pfleiderer rakentaa Novgorodin alueelle uuden MDF/HDF-tehtaan, tiedottaa yritys. Vuonna 2006 Pfleiderer käynnisti alueella yhden Venäjän nykyaikaisimmista lastulevytehtaista, jonka kapasiteetti on 500 000 m³. Uuden tehtaan on tarkoitus aloittaa tuotantonsa vuonna 2009, kapasiteetti tulee olemaan yli 400 000 m³ Lähde: Pfleiderer AG (englanninkielinen)

Metsälain toimeenpanon tilanne

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Metsälain toimeenpanoa varten on tarpeen laatia noin 60 erilaista määräystä federaation tasolla ja noin 10 aluetasolla. Noin 23 kpl on jo laadittu ja Metsäviraston tavoitteena on saada kaikki säädökset valmiiksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Venäjä valmistelee metsälain voimaantulosta säätävään lakiin muutoksia, joilla pidennetään useiden vanhan lain mukaisten käytäntöjen voimassaoloa vuoden 2009 alkuun saakka. Lakimuutoksella pyritään turvaamaan hakkuiden jatkuminen keskeytyksittä vuoden 2008 aikana. Käytännössä muutosten avulla mahdollistetaan …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.