Venäjän hallitus hyväksyi raakapuun vientitullien korotukset

Venäjän hallitus on vahvistanut asetuksen (5.2.2007 N 75) raakapuun vientitulleista. Havupuun ja yli 15 cm läpimittaisen koivun vientitullit ovat seuraavat:1.7.2007: vähintään 10 €/m³ 1.4.2008: väh. 15 €/m³1.1.2009: väh. 50 €/m³ Alle 15 cm koivun (TN VED 4403 99 590 1) tulli korotetaan 1.1.2011 alkaen vähintään 50 €/m³, siihen saakka vienti on tullitonta. Haapaa (TN VED 4403 99 950 2) koskevat seuraavat korotukset:1.7.2007: vähintään 5 €/m³ 1.1.2009: väh. 50 €/m³ Lähde: …

Puun tuontimäärä väheni loppuvuodesta 2006

Suomeen tuodun puun määrä on vähentynyt kesän jälkeen tasaisesti, ja marraskuussa se tippui alle 1,5 miljoonaan kuutiometriin, todetaan Metlan metsätilastotiedotteessa. Leuto ja sateinen alkutalvi hankaloitti myös Venäjän hakkuita ja kuljetuksia, ja supisti puun vientiä Suomeen. Tammi-marraskuussa tuotiin maahamme puuta yhteensä 18,7 miljoonaa kuutiometriä. Se oli 5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin tuontimäärä pieneni eniten, peräti 22 %, ja muiden keskeisten havupuutavaralajien 12 – 14 %. Lähes kokonaan havupuusta tehdyn …

Venäjän vientitullien korotus muuttaa puun tuonnin kannattamattomaksi

Mikäli Venäjä nostaa vientitulleja suunnitellulla tavalla WTO-jäsenyysneuvotteluistaan huolimatta, pyöreän puun vientitullien korotukset tulevat asteittain tekemään Venäjän puun tuonnin kannattamattomaksi, todetaan Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa. Suomessa on lisättävä nopeasti panostuksia kotimaisen puun tuotannon ja markkinoille tulon lisäämiseksi maa- ja metsätalousministeriön metsäsektorin tulevaisuuskatsauksen linjausten mukaisesti. Venäjän tullimaksujen asteittainen korotus antaa teollisuudelle niukasti sopeutumisaikaa, vaikkakin toimet raaka-ainehuollon turvaamiseksi on jo käynnistetty. Lue koko tiedote Metsäteollisuus ry

Venäjältä tuodun mäntykuidun hinta

Selvennykseksi palvelussa 6.2. julkaistuun uutiseen ”Venäläinen mäntykuitu kotimaista kalliimpaa” liittyen: Venäjältä tuodun mäntykuitupuun yksikköarvo oli Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo tilastopalvelun mukaan lokakuussa 2006 34,9 euroa. Tulli kerää raakapuun ulkomaankauppatiedot kuorettomina kiintokuutiometreinä vuodesta 2005 lähtien. Metlan julkaisemissa tilastoissa raakapuu muunnetaan kuitenkin edelleen kuorelliseksi. Kaikki Metlan tilastoissa esitetyt arvotiedot ovat nimellisiä. Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta kuitenkin vähennetään kaikki Suomeen tuonnin yhteydessä kannettavat verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja …

Kotlaksen sellu- ja paperitehdasta modernisoitiin miljardilla ruplalla vuonna 2006

Ilim Pulp investoi viime vuonna Kotlaksen sellu- ja paperitehtaan (Arkangelin alue) tuotantokapasiteetin ja infrastruktuurin kehittämiseen reilut 1 mrd. ruplaa, tiedottaa yhtiö. Valtaosa toteutettavista hankkeista on monivuotisia. Viime vuoden tärkein hanke oli haihdutusaseman rakennustyön jatkaminen. Hankkeen kokonaisarvo on 30 milj. USD ja merkitykseltään se ylittää kloorittoman valkaisun käyttöönoton. Uuden haihdutusaseman käyttöönoton myötä tuotantomääriä pystytään nostamaan ja ratkaisemaan joukko hankalia tuotannollisia ja ekologisia kysymyksiä. Tuotannollisista tällainen on mm. puoliselluloosan valmistus. Rakennustyöt on …

Venäläinen mäntykuitu kotimaista kalliimpaa

Pohjois-Karjalassa maksetaan Venäjältä tuodusta mäntykuidusta parempaa hintaa kuin kotimaisesta, kirjoittaa sanomalehti Karjalainen. Venäläisen mäntykuidun hinta (35 euroa/m³) on noussut selvästi viime kesästä ja sen hinta pohjoiskarjalaiseen puuhun verrattuna voi olla jopa kymmenen euroa enemmän. Yritysten mukaan venäläisen puun hankintaan ei liity erityisiä kustannuksia, sillä puut ovat valmiina vaunussa ja rajalla, mikä selittää korkeamman hinnan. Pohjois-Karjalassa hankitaan pieniä eriä, joten kustannukset ovat suuremmat. Lisäksi tullitilastosta saatava hinta on kuorettomalle kuutiolle, joten …

Tavaralajimenetelmän kehitys ja kustannukset Karjalassa

Petroskoin yliopiston metsäinsinööritiedekunnan asiantuntijat ovat arvioineet tavaralajimenetelmän käyttöä, kehitystä ja kustannuksia kahdessa lehtiartikkelissa. Oheisissa tiedostoissa on referoitu artikkelien keskeistä sisältöä. Tulokset perustuvat Petroskoin yliopiston ja Metlan toteuttamaan, Suomen Akatemian rahoittamaan yhteistyöhankkeeseen ”Metsien käsittelyn tehostaminen ja puunkorjuun kehittäminen Luoteis-Venäjällä”. Lähde: Les i Bisnes -lehti, syyskuu 2006 ja marraskuu 2006 Tavaralajimenetelmän kehitys Karjalassa Tavaralajimenetelmän kustannukset

Viimeiset hakkuuluvat myönnetty ennen siirtymistä metsänkäyttöilmoitukseen

Venäjän uuden metsälain mukaisesti hakkuulupien myöntökäytäntö on lopetettu ja hakkuulupien tilalle tulee ilmoitusmenettely, jossa metsänvuokraaja tekee hakkuuilmoituksen. Uusi menettely voi astua voimaan vasta vuoden 2007 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla sen jälkeen, kun Venäjän hallitus, luonnonvarainministeriö ja subjektit ovat hyväksyneet tarvittavat asiakirjat. Siksi Venäjän metsätalousvirasto on joulukuussa 2006 antanut subjekteissa toimiville metsäviranomaisille tehtävän huolehtia hakkuulupien myöntämisestä metsänvuokraajille, jotta metsäyhtiöiden työ voisi jatkua keskeytyksettä. Nyt lupia on myönnetty 83,5 milj. kuutiolle vuodelle 2007. Metsätalousviraston …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.