Suojelualueiden GAP-analyysi Karjalassa

Vuoden 2007 alusta Karjalassa sekä Murmanskin, Arkangelin, Vologdan ja Leningradin alueilla ja Pietarissa on aloitettu GAP-analyysihanke, tiedottaa Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK. Karjalassa tasavallan hallituksen puolesta hanketta valvoo Karjalan maatalous-, kalastus- ja ympäristöministeriö. Hankkeen päätavoitteena on analysoida seudun suojelualueiden edustavuutta. Ennen suojelualueita perustettiin, jos alueelta oli sattumalta löytynyt arvokkaita luontokohteita tai kun suojeltiin talouskäytön ulkopuolelle jääneitä tarpeettomia alueita. Noilla tavoin tyypillisten ja harvinaisten kohteiden koko kirjon suojeleminen on mahdotonta. GAP-analyysi auttaa tekemään …

Hongalle miljoonatilaus Kazakstaniin ja Venäjälle

Hirsitalorakentaja Honka on saanut 3 miljoonan euron lisätilauksen viime kesänä tehtyyn 100 talon toimitussopimukseen Kazakstaniin, tiedottaa yhtiö. Toimitussisällön laajennuksen jälkeen projektin kokonaisarvo nousee 11 miljoonaan euroon. Kazakstanin pohjoisosiin rakennettavan vapaa-ajan keskuksen ensimmäinen vaihe on osa kokonaisprojektia, jonka tavoitteena rakentaa 350 taloa lähivuosien aikana. Venäjälle Uralin alueelle on solmittu yhteistyösopimus paikallisen rakennuttajan, Hongan ja Hongan Venäjän edustajan välillä. Sopimuksen ensimmäinen vaihe sisältää 20 talon toimituksen tämän vuoden aikana. Toimitus on arvoltaan …

Puun tuontimäärät laskussa syksyllä 2006

Suomeen tuotiin lokakuussa 1,5 miljoonaa kuutiota puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Kuukausittain tuodun puun määrä on laskenut kesän jälkeen tasaisesti ja oli lokakuussa 22 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuussa tuotiin puuta yhteensä 17,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuusitukin tuontimäärä pieneni peräti 20 prosenttia ja muiden tärkeimpien havupuutavaralajien 12 prosenttia. Lähes kokonaan havupuuta olevan hakkeen tuontimäärä kasvoi 6 prosenttia ja koivukuitupuun tuonti prosentin. Mäntykuitupuun tuontihinta jatkoi nousua …

Uuden metsälain mukainen alueellinen metsähallinto kehittymässä

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Vuoden 2007 alusta metsähallinto on siirretty uuden metsälain mukaisesti Venäjän federaation alueille. Vuoden loppuun mennessä suurin osa alueista on perustanut tarvittavat metsähallinnon yksiköt ja ottanut hallintaansa leshosit ja muut metsätalouden organisaatiot. Poikkeuksia ovat Kirovin, Magadanskin, Samaran, Tverin ja Chitinskin alueet, Permin piiri sekä Hanti-Mansien autonominen piiri. Paikallistasolla metsien hoidosta tulee vastaamaan Lesnitsestvo, joka jatkaa entisten Leshosien asemesta paikallistasolla metsien hallintaa ja valvontaa. Entiset Leshosit tulee muuttaa …

Metsähallinnon siirto alueille

Vuoden 2006 lopussa metsähallinto on siirretty uuden metsälain mukaisesti Venäjän federaation alueille, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Siirrettävään hallintorakenteeseen ja omaisuuteen kuuluu 1 739 leshozia, 24 Avialesoohranan (metsien lentovalvonta) yksikköä sekä 5 muuta metsätalouden organisaatiota. Suurin osa alueista on perustanut tarvittavat metsähallinnon yksiköt ja ottanut hallintaansa leshozit ja muut metsätalouden organisaatiot. Poikkeuksena ovat Kirovin, Magadanskin, Samaran, Tverin ja Chitinskin alueet, Permin piiri sekä Hanti-Mansien autonominen piiri, joissa metsähallinnon siirtoa ei pystytty valmistelemaan ajoissa. …

Rautelle 30 milj. euron vaneritehdastilaus Venäjälle

Raute Oyj toimittaa venäläiselle Vjatsky Fanernyi Kombinat’ille vaneritehtaan tuotantokoneet- ja linjat, tiedottaa yhtiö. Sopimus on 30 miljoonan euron arvoinen ja se on Rautelle sen historian suurin yksittäinen tilaus. Ostaja on uusi toimija vaneriteollisuudessa. Kirovin alueelle rakennettava uusi tehdas käynnistyy vuonna 2008 puolella ja se tulee valmistamaan vuodessa noin 90 000 m³ koivuvaneria, josta suurin osa pinnoitetaan. Lähde: Raute Oyj

Ruukki Group investoi sahaan ja sellutehtaaseen Kostroman alueella

Ruukki Group -konsernin venäläinen tytäryhtiö OOO Ruukki Kostroma on tehnyt sopimuksen Kostroman alueen metsävarojen jalostamisesta, tiedottaa yhtiö. Sopimusten perusteella Ruukki Kostroma on oikeutettu yhteensä 2,5 – 3,1 miljoonan kuution vuosittaiseen hakkuuoikeuteen 49 vuoden vuokra-aikana. Ensimmäisessä vaiheessa Ruukki Kostroma investoi mänty- ja kuusisahaan sekä sahatuotteiden jatkojalostukseen. Sahan vuosituotannoksi tulee noin 300 000 m³, tuotannon arvioidaan alkavan vuonna 2008. Toisessa vaiheessa Ruukki Kostroma investoi mekaanista CTMP-massaa valmistavaan sellutehtaaseen. Sellutehtaan vuosituotannoksi tulee 300 …

Karelia-Upofloor Oy aloittaa parkettituotannon Venäjällä

Karelia-Upofloor on hankkinut omistukseensa venäläisen OOO Focus Wood -yhtiön koko osakekannan, tiedottaa yhtiö. Focus Wood omistaa uuden, lähes valmiin parkettitehdaskiinteistön Malojarolavetsissä, joka sijaitsee Kalugan alueella noin 150 kilometriä Moskovasta lounaaseen. Focus Woodin tavoitteena on aloittaa korkealaatuisen kolmikerrosparketin tuotanto vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Tuotannon aloittaminen edellyttää kiinteistön rakennustöiden loppuunsaattamisen sekä parkettitehtaan tuotantokoneiden ja laitteiden asennuksen ja käyttöönoton. Parkettituotannon vuosittainen kapasiteetti on tarkoitus nostaa vuoteen 2008 mennessä noin 2,5 miljoonaan neliömetriin. Investointien …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.