Krupchak: Metsäsektorin vuotuinen investointitarve yli 120 mrd. ruplaa, josta vain 40 % toteutuu

Epäsuotuisa investointi-ilmasto ei ole omiaan houkuttelemaan investointeja Venäjän metsäsektorille, totesi Venäjän duuman edustaja ja Metsäkomitean puheenjohtaja Vladimir Krupchak Venäjän presidentinhallinnon kokouksessa, jossa pohdittiin metsätalouden kehittämistä. Krupchakin mukaan maan metsäsektorilla toimivat kymmenkunta suuryritystä voisivat antaa sysäyksen Venäjän metsäsektorin kehittämiselle, mutta tällä hetkellä ne tuottavat vain kymmenesosan metsätuotteiden kokonaismäärästä. Puheenvuorossaan Krupchak totesi myös, että metsäsektorin virkamiesten tehottomuuden vuoksi tuotannon tekninen ja teknologinen jälkeenjääneisyys vain lisääntyy ja uudistuksia otetaan hitaasti käyttöön. Tämän seurauksena …

Metsälain käsittely liittoneuvostossa jatkuu 24.11.

Venäjän parlamentin ylähuone, liittoneuvosto käsitteli tämänpäiväisessä kokouksessaan uutta metsälakiehdotusta, joka läpäisi duuman kolmannen käsittelyn viikko sitten. Lakia ei kuitenkaan vielä hyväksytty vaan käsittelyä jatketaan liittoneuvoston seuraavassa kokouksessa 24.11. Tuolloin tullaan suorittamaan äänestys lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lähde: Liittoneuvoston kotisivut

Uuden metsälain myötä edessä ohjeistojen uusimisurakka

Uutispalvelu Bumprom mukaan duuman kolmannen käsittelyn läpäisseen uuden metsälain vaatimusten täyttämiseksi on uudistettava huomattava määrä metsänhoitoon ja -käyttöön liittyvästä nykyohjeistosta. Bumprom laskee, että uudessa metsälaissa mainituista normatiivisista dokumenteista 20 (alueelliset ohjeistot mukaanlukien 44) tulee uudistaa perusteellisesti uuden lain myötä. Loput ohjeistot voidaan joko kokonaan tai vähäisin muutoksin pitää käytössä myös uuden metsälain aikana. Ohjeistojen uudistamiselle on varattu aikaa ensi vuoden puoleen väliin saakka, mutta Bumpromin mukaan aika tuskin tulee riittämään. …

Venäjällä sertifioitua metsää toiseksi eniten maailmassa

Venäjä nousi viime kuussa sertifioidun metsän määrällä mitattuna kakkoseksi maailmassa, kun useammalle Venäjällä toimivalle puunkorjuuyritykselle myönnettiin lokakuussa FSC-sertifikaatti. Maailman ykköspaikkaa pitää hallussaan Kanada. Tällä hetkellä Venäjällä on lähes 12,8 miljoonaa hehtaaria FSC-sertifioitua metsää. WWF arvioi pinta-alan voivan kasvaa vuoden loppuun mennessä 14 miljoonaan hehtaariin, jos tällä hetkellä vireillä olevat sertifiointiprosessit ja loppuvuodeksi suunnitellut sertifiointihankkeet onnistuvat. Lähde: Venäjän WWF

Suomen puun tuonti käännepisteessä

Metsätieteen päivä Joensuussa 1.11.2006 Esitelmä: Anne Toppinen, Antti Mutanen, Jari Viitanen, METLA Tuontipuun hintakilpailukyky on heikentynyt suhteessa kotimaiseen puuhun ja heikkenee edelleen ilman Venäjän vientitullien korotuksiakin. Korkeat tuontimäärät ovat lisäksi kasvava riski suuryrityksille mm. puun alkuperäkysymysten vuoksi. Venäjällä puutuotteiden kulutus kasvaa ja havutukit tarvitaan omaan jalostukseen, joten havutukin tuonti on jo pienentymässä. Suomen omat koivuvarat eivät riitä teollisuuden tarpeeseen ja Venäjällä ei ole paljoa koivukuitua jalostavaa kapasiteettia, joten koivukuidun tuonti …

Ilim Pulp investoi Kiinaan

Venäjän suurin sellu- ja paperituotteiden viejä Kiinaan on Ilim Pulp, jonka hallussa on tällä hetkellä noin 18 % havusellun ja 20 % kraftlainerin toimituksista, tiedottaa yrityksen lehdistöpalvelu. Kymmenessä vuodessa Ilim Pulp on lisännyt sellu- ja paperituotetoimituksiaan Kiinaan 50 000 tonnista 906 000 tonniin. Vuoteen 2009 mennessä yhtiön aikoo investoida Kiinaan yli 750 milj. dollaria, mikä vahvistaa venäläistuotteiden asemaa Kiinassa entisestään. Lähde: Ilim Pulp

UPM auditoi puuntoimittajiaan Karjalassa

UPM teki puuntoimittaja- ja maastoauditoinnin Venäjän Karjalassa lokakuussa 2006, tiedottaa yhtiö. Yksi auditoinnin syistä oli Greenpeacen syyskuussa julkaisema raportti, jossa väitettiin alueelta hankitun puun olevan laittomasti hankittua. Auditoinnilla haluttiin varmistaa, että puuntoimittaja on toiminut Venäjän lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti ja että puun alkuperän on laillinen. Yksityiskohtaisempaa tietoa auditoinnista löytyy UPM:n auditointiraportista ja videokoosteesta, jotka löytyvät www.upm-kymmene.com/traceit -sivustolta. Samalta sivustolta löytyy myös DNV:n (Det Norske Veritas) tarkastusraportti. Auditointiin osallistuivat UPM:n edustajien …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.