Metsälakia valmistellaan toiseen käsittelyyn

Hannu Kivelän muistio UM/Moskova Metsälakia valmistellaan Duumassa. Valmisteluprosessi ei etene odotusten mukaisesti eikä toista käsittelyä ole merkitty Duuman kesäkuunkaan kalenteriin. Metsävirasto odottaa lain menevän kolmanteen käsittelyyn syyskuussa. Metsäviraston mukaan laki tulee sallimaan useita omistusmuotoja sekä vuokrametsien alivuokrauksen ja käytön panttina. Ulkomaalaisia ja venäjän kansalaisia tullaan kohtelemaanlaissa tasavertaisina. Vuokra-aika tulee olemaan 99 vuotta ja nykyisestä metsälippukäytännöstä siirrytään metsänkäyttöilmoitukseen. Julkisessa keskustelussa vaaditaan nykyisen version vetämistä pois Duumasta ja lakivalmistelun aloittamista alusta. Metsälain …

Kiistely Arkangelin sellutehtaan ympärillä jatkuu

Arkangelin sellutehtaan pääosakas, itävaltalainen Pulp Mill Holding on tehtaan hallintoneuvoston puheenjohtajan Heinz Zinnerin mukaan joutunut Venäjällä ongelmiin korruption kanssa. Zinner kertoi asiasta Wienissä pidetyssä venäläis-itävaltalaisessa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen komitean kokouksessa toukokuun puolivälissä. Yrityksen ongelmat liittyvät Arkangelin sellutehtaan omistuskiistaan, joka on jatkunut jo useamman vuoden ajan. Puheenjohtaja Zinnerin mukaan Arkangelin sellutehdas on joutunut viime aikoina useiden ”tilattujen” viranomaistarkastusten kohteeksi, jotka ovat saaneet alkunsa Venäjän duuman edustajien välikysymyksistä. Välikysymysten esittäjänä on …

Muutoksia Luonnonvaraministeriön organisaatiorakenteessa

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriön rakennetta on muutettu ministeri Trutnevin 10.5.2006 antamalla määräyksellä. Tieteen, omaisuuden ja informaation osasto lakkautetaan ja entinen Valtion luonnonvarojen käyttöpolitiikan osasto jaetaan kahteen uuteen osastoon, geologian ja kaivannaispolitiikan sekä metsä- ja vesipolitiikan osastoihin Varaministerien määrää nostettiin kahdesta neljään ja perustettiin uusi valtiosihteerin virka, jonka hoitaja on samalla myös neljäs varaministeri. 10. huhtikuuta lähtien Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen käytön kansainvälisten suhteiden osaston uusi johtaja on ollut Igor Ivanovich …

Venäjä kehittää puunmittausohjeita

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Sekä Venäjän Tullilaitos että Teollisuus- ja energiaministeriö kehittävät kumpikin omaa puunmittausohjettaan. Tulli on ilmoittanut mittausohjeen olevan valmis elokuussa alistettavaksi valtiollisen laaduntarkastusprosessiin lausuntoa varten. Teollisuus- ja energiaministeriön tilaaman työn tulokset viedään heinäkuussa lausunnolle, jossa myös päätetään tehdäänkö siitä uusi valtiollinen standardi. Glazatova on kiinnostunut saamaan yhteyden tällä hetkellä mittausta kehittävään suomalais-venäläiseen työryhmään ja haluaisi osallistua mittaustyöryhmän seuraavaan kokoukseen asiantuntijoidensa kanssa. Teollisuus- ja energiaministeriö on asiasta yhteydessä Andrei …

Uuden metsälain käsittely lykkääntyy – vanhan lain korjaaminen etenee

Venäjän uuden metsälakiehdotuksen käsittelyajankohta duumassa on edelleen auki. Greenpeacen forest forumin mukaan lakiehdotuksen toista käsittelyä ei ole merkitty duuman kesäkuun kalenteriin. Useammat epäviralliset lähteet ovat viime viikkoina arvioineet uuden metsälain käsittelyn lykkääntyvän syksyyn. Pietarin metsäakatemialla 22.-23.5. pidetyssä metsäalan opettajankoulutusta käsitelleessä seminaarissa puhunut Pietarin metsäntutkimuslaitoksen johtaja Vladimir Petrov arvioi varovaisesti uuden metsälain tulevan voimaan ennen vuoden loppua. Voimassa olevan metsälain uusi korjausehdotus sen sijaan etenee duumassa. Kesäkuussa duuman toiseen käsittelyyn tulee …

Segezhan sellutehtaan kaupat ruotsalaisesta paperisäkkitehtaasta varmistuivat

Toukokuun viimeisenä päivänä Segezhan sellutehdas solmi lopullisesti kaupat ruotsalaisesta Korsnäs Packaging –paperisäkkitehtaasta ruotsalaisen investointiyhtiön Investment AB Kinnevikin kanssa. 73,5 miljoonan euron sopimus paperisäkkitehtaan myynnistä allekirjoitettiin 15.12.2005 ja kevään aikana kauppa on ollut kilpailuviranomaisten tutkittavana. Segezhan sellutehtaasta tulee nyt maailman paperisäkkimarkkinoilla toimivista yrityksistä toiseksi suurin. Sen vuosituotanto on 1.1 mrd. paperisäkkiä ja 300 000 tonnia säkkipaperia. Kauppa vahvistaa Segezhan ja Korsnäs Packagingin jo ennestään vahvaa asemaa nopeasti kasvavilla Itä-Euroopan ja Venäjän …

Odotettu korjaus metsien hygieniaohjeistoon

Luonnonvaraministeriö on odotetusti korjannut uudella asetuksella (nro 72, 5.4.2006) maaliskuussa rekisteröityä uutta Venäjän metsien hygieniaohjeistoa. Tuolloin ohjeistoon oli epähuomiossa jäänyt lause, jonka mukaan hakkuut kesäaikana olisivat kiellettyjä. Ohjeiston kiistanalaista pykälää on nyt korjattu lisäämällä lauseeseen sana ”etupäässä”, jolloin lause kuuluu: ”Puiden suojelemiseksi mahdollisimman tarkkaan mekaanisilta vaurioilta on kaikki hakkuut tehtävä etupäässä talviaikaan metsää säästäviä kaato-, katkonta-, juonto- ja kuljetusmenetelmiä käyttäen.” Lähde: Greenpeace, Forest forum

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.