Metsäliitto vahvistaa asemaansa Venäjällä

Metsäliitto-Yhtymä vahvistaa asemaansa Luoteis-Venäjän metsäsektorilla. Metsäliiton tytäryhtiö Thomesto hankki 44 % osuuden puunhankintayhtiöstä Vologodskie Lesopromyshlenniki. Vologodskie Lesopromyshlenniki on holding-yhtiö, joka kuuluu Vologdan alueen suurimpiin puutavaran hankkijoihin ja toimittajiin. Viime vuosina se on toimittanut Suomeen yli 600 000 kuutiota puuta. Yhtiö työllistää noin 3 000 henkilöä. Suunnitteilla on puunhankinnan huomattava lisääminen mm. omaa konekantaa laajentamalla. Osakekaupan lisäksi osapuolet ovat sopineet, että Vologodskie Lesopromyshlenniki osallistuu Suda Wood-yhtiön toimintaan. Metsäliitto aloitti Sudan hankkeen …

Stora Ensolle uusi tehdas Venäjälle

Venäjällä toimiva Stora Enson tytäryhtiö Stora Enso Packaging VR otti käyttöön uuden aaltopahvitehtaan Arzamasin kaupungissa Nizhnyj-Novgorodin alueella. Investoinnin arvo on 33 miljoonaa euroa ja se jatkaa Stora Enson aaltopahvituotannon kehittämistä. Yhtiön ensimmäinen teollinen investointi Venäjällä oli vuonna 1998 käyttöön otettu Balabanovon pakkauskartonkitehdas Kalugassa. Arzamasin tehtaan tuotantokapasiteetti on 75 milj. m2 aaltopahvipakkauksia vuodessa. Tehdas työllistää noin sata henkilöä. Tuotanto myydään paikallisille markkinoille. Lähde: Stora Enso Oyj, lehdistötiedote

Puunviennin tulevaisuus Lentieran alueella

Kenelle jäävät Lentieran lespromhozin metsävarat sen jälkeen, kun viiden vuoden vuokra-aika päättyy. Kysymys huolestuttaa suomalaisia, jotka vievät alueelta puuta Suomessa sijaitseville sahoilleen, kirjoittaa Kurier Karelii-lehti. Pitkäaikainen metsänvuokrausoikeus tullaan kilpailuttamaan, minkä jälkeen ehdot Mujejärven piirissä voivat muuttua. Karjalan tasavallan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean johtaja Vladimir Jurjev ilmoitti, että kilpailussa voittaa se, joka ehdottaa parhaan kehityssuunnitelman puuraaka-aineen jalostuksesta Venäjän alueella. Lentieran lespromhoz on myös kilpailijoiden joukossa ja sen kehityssuunnitelmassa on aikomus rakentaa oma …

Kansallinen metsäpolitiikka ja metsälaki

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Ministeri Trutnev kertoi 31.05. presidentti Putinille, että metsälakiesitys on lähes valmis. Kuitenkin edelleen esitetään lakiesitystä arvostelevia vaikutusvaltaisia kannanottoja. Duuman metsätalouden alakomitean puheenjohtaja Kruptšak kertoo, että talkehministeriön valmistelema lakiesitys huolestuttaa lähes kaikkia; metsäteollisuutta, ekologeja, subjektien johtoa ja yhteiskuntaa yleensä. Hän kaipaa kansallista metsäpolitiikkkaa ja esittää omat kehittämisen prioriteettinsä. Akateemikko Pisarenko ja tohtori Strahov laativat vuonna 2002 kuvernööri Prusakin johtamalle valtakunnanneuvoston metsäasioiden työryhmälle laajan selvityksen Venäjän metsäsektorin kehittämisen …

Metsäteollisuus korvaa alkuperäiskansalle hakkuiden vaikutuksia

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsäteollisuus on päättänyt Primorjen piirissä ensimmäistä kertaa Venäjällä korvata alkuperäiskansalle hakkuiden vaikutuksia. Juridisesti Ternejles-yhtiöllä ei olisi korvausvelvollisuutta hakkuiden vaikutuksista mutta yhtiö haluaa FSC-sertifikaatin, joka osoittaa metsätalouden olevan ekologisesti kestävää. Myös Karjalan alkuperäiskansojen edustajat seuraavat mielenkiinnolla kehitystä Primorjessa. Venäjän voimassa olevassa vuoden 1997 metsälaissa edellytetään, että alkuperäiskansojen alueilla metsänkäyttö järjestetään siten, että heidän perinteinen toimintansa turvataan. Uudessa metsälakiesityksessä on sama periaate. Lue muistio

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.