Karjalan luonnonvarahallinnon uudistus etenee

Karjalan tasavallassa meneillään oleva luonnonvarahallinnon uudistus on edennyt päätökseen lakkauttaa tasavallan Metsäsektorin, luonnonvarojen ja ekologian ministeriö. Ministeriön tehtävät siirretään federaation Luonnonvaraministeriön aluehallinnolle. Uusi järjestely edellyttää muutoksia henkilöstössä sekä rahoituksessa. Alustavan arvion mukaan aluehallintoon tarvitaan 15 uutta henkilöä siirtyvien tehtävien hoitoon. Karjalassa toteutettavaa uutta hallintomallia sovelletaan myös mahdollisesti muille Venäjän alueille. Lähde: IA Regnum-NewSbp

Venäjällä kehitetty uusi puiden merkintäjärjestelmä

Venäjän luonnonvaraministeriö ja eräät johtavat venäläiset metsäyritykset ovat kehittäneet uuden merkintäjärjestelmän, jolla pyritään osaltaan estämään laitonta puukauppaa. Järjestelmä perustuu puiden merkintään leimalla, joka sisältää uniikin viivakoodin. Koodi voidaan lukea kannettavalla skannerilla ja se sisältää puun keskeiset tiedot, mm. koon, puulajin, hakkuuajan ja -paikan. Yhteenvetotiedot viedään ”Yhtenäiseen tietokantaan”. Leiman avulla voidaan todentaa puun alkuperä kaikissa vaiheissa kuljetuksen ja jalostuksen aikana. Tarkistuksia voisivat tehdä esim. tiepoliisi ja tulli. Lähde: Priroda.ru

Keskustelua laittomista hakkuista

Heinäkuussa järjestettiin lehdistökonferenssi aiheesta ”Laittoman metsänkäytön ongelmat ja niiden ratkaisukeinot”. Tilaisuuteen osallistui Luonnonvaraministeriön, WWF:n ja suurteollisuuden edustajia. WWF:n viimeisimpien tutkimusten mukaan 35 % Venäjän Euroopanpuoleisilla alueilla korjatusta puusta on laitonta alkuperää. Kauko-Idässä ja Kaukasiassa osuus voi olla 50 – 70 %. Veropoliisin ja WWF:n arvioiden mukaan menetykset eri tasojen budjeteissa ovat miljardi dollaria vuodessa. Vuonna 2002 puumarkkinoiden (vienti ja kotimaan käyttö) virallinen liikevaihto oli 6,5 miljardia dollaria. Laittomat hakkuut aiheuttavat …

Arkangelin alueella alhaiset kantohinnat

Kantohinta on Arkangelin alueella Venäjän alhaisimpia. ”Rossiiskaja lesnaja gazetan” mukaan minimikantohinta oli vuonna 2002 24,6 ruplaa eli kaksi ruplaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2001 Venäjän keskimääräinen minimikantohinta (22,2 rpl) oli pienempi kuin Arkangelin alueella, mutta vuonna 2002 se kohosi suuremmaksi 26,3 ruplaan. Todellinen keskimääräinen kantohinta 37,87 rpl oli v. 2002 merkittävästi suurempi Venäjän muilla alueilla Arkangeliin verrattuna. Myös puun huutokauppahinta on Arkangelin alueella alhainen verrattuna muihin Venäjän alueisiin. Vuonna …

Metsävirasto toivoo korotuksia pyöreän puun vientitulleihin

Venäjän Metsäviraston johtaja Valeri Roschupkinin mielestä laittomien hakkuiden estämiseksi tulisi poistaa ne taloudelliset tekijät, jotka mahdollistavat laittomuudet. Laittomien hakkuiden tuotteena on raakapuu. Kantohinnan ja myyyntihinnan välinen ero voi olla jopa 95 %, mikä houkuttelee laittomia puunkorjaajia. Hintaeron pienentämiseksi tulisi Roschupkinin mukaan korottaa huomattavasti raakapuun vientitulleja ja alentaa jalostettujen puutuotteiden vientimaksuja. Lisäksi tulisi lainsäädännöllä vähentää pienten ”yhden päivän” korjuuyritysten määrää ja luoda hyvät toimintaedellytykset suurille puunkorjuu- ja puunjalostusyrityksille. Lähde: Business News …

Karjalan tasavallan metsäsektorin kehittämisen toimintaohjelma

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Karjalan tasavallan hallitus vauhdittaa metsäsektorin kehittämistä uudella konkreettisella toimenpideohjelmalla, jossa oleellista on hallinnon ja yritysten yhteistyö. Ratkaisevassa asemassa on Segežan kombinaatin modernisointi. Hankkeen rahoituksesta allekirjoitettiin 19.05 aiesopimus yrityksen, tasavallan hallituksen ja Sberpankin kesken. Koko Venäjän federaation tasolla on kaivattu valtion aktiivisempaa mukaantuloa metsäteollisuuden kehittämiseen. Nyt Karjala on näyttämässä tässä suhteessa esimerkkiä. Karjalan metsasektorin kehittaminen 300603

Karjalaan uusi metsäteollisuusyhtymä

Kontupohjan ja Segezhan sellu- ja paperitehtaat sekä Karellesprom perustavat Karjalan tasavaltaan uuden metsäteollisuusyhtymän. Ryhmittymä yhdistää alueen suurimmat metsäteollisuuslaitokset ja sen tarkoituksena on tehostaa metsävarojen käyttöä sekä lisätä puunjalostuksen kannattavuutta. Yhtymän muodostamiseen liittyviin järjestelyihin kuluu 1,5-2 vuotta. Segezhan tehtaalla on meneillään tuotannon uudistus, johon on saatu 410 milj. euron laina. Kontupohjan tehtaalla suunnitellaan yhdennentoista paperikoneen hankintaa ja metsäteollisuusyhtymän perustaminen on seuraava vaihe yrityksen kehittämisessä. Lähde: Kurier Karelii

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.