Taustatietoa tautisuojauksesta

Tähän julkaisuun on koottu taustamateriaalia tautisuojausoppaan osa-alueista, joita on käsitelty yläreunan valikon otsikoiden alla. Niemi, J.K., Wirtanen, G. & Kallioniemi, M. 2020. Eläintilan tautisuojaus ja tarttuvien eläintautien torjunta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus xx/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 105 s. Tiivistelmä: Tarttuvien eläintautien uhkaan on suhtauduttava vakavasti, sillä taudinpurkaus heikentää eläinten terveyttä ja voi aiheuttaa huomattavia haittoja sekä taloudellisia menetyksiä niin tiloille, elintarvikeketjulle kuin yhteiskunnallekin. Hyvä tautisuojaus, hygienia ja tautien hallinta parantavat eläinten …