Hyvä sikatalousyrittäjä,

Haluatko auttaa kehittämään uutta tekniikkaa kotieläintuotantoon? Millainen tekniikka olisi sinulle hyödyllisintä?

Täsmäkotieläintuotanto tarkoittaa nykyaikaisten teknisten ratkaisujen hyödyntämistä kotieläintilan tuotannossa. Se voi sisältää esimerkiksi kiihtyvyysantureiden, elektronisten korvamerkkien tai kaulapantojen, lämpötila-, ilmanlaatu- tai muiden mittareiden hyödyntämistä tuotannonseurantaan, kiimantarkkailuun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan, ruokinnan optimointiin tai johonkin muuhun tarkoitukseen. Tekniikan avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää sekä tilalla että tuotantoketjussa toiminnan kehittämiseen ja lisäarvon saamiseksi markkinoilta.

ClearFarm-tutkimushanke selvittää, miten tällaista tekniikkaa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin sianlihan ja maidon tuotannossa. Hankkeen tavoitteena on kehittää täsmäkotieläintuotantotekniikkaan pohjautuvainnovatiivinen järjestelmä”, joka yhtäältä auttaa sika- ja maitotiloja tuotannon kehittämisessä ja toisaalta muuttaa tekniikan avulla kerättävän tiedon lisäarvoksi esimerkiksi tuottamalla tietoa, josta kuluttaja on valmis maksamaan.

Pyydämme sinua vastaamaan oheiseen kyselyyn, jossa selvitetään kotieläintilojen tarpeita ja kiinnostusta erilaisiin vaihtoehtoihin käyttää tietoa, jota tekniikan avulla voidaan kerätä. Vastauksesi auttaa kehittämään innovatiivisen järjestelmän, joka vastaa tuottajien tarpeisiin.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia ja vastaukset käsitellään nimettöminä. Kyselyn tulokset julkaistaan mm. hankkeen nettisivuilla osoitteessa www.clearfarm.eu.

 

Pääset kyselyyn klikkaamalla tätä linkkiä:

https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6EGLjqx3AitRuW9

 

Annan mielelläni lisätietoa kyselystä ja hankkeesta.

Vastauksestasi kiittäen,

Jarkko Niemi

Tutkimusprofessori

Luonnonvarakeskus

jarkko.niemi@luke.fi

puh. 029 532 6392

 

ClearFarm-hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (sopimusnumero 862919).