Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur måste skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Avsikten är att förhindra fågelinfluensainfektioner. Fjäderfä och andra fåglar ska antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn skyddas och täckas över helt, till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät, från början av mars ända till slutet av maj.

Läs mera: Livsmedeverket’s websida