Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur måste skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Avsikten är att förhindra fågelinfluensainfektioner. Fjäderfä och andra fåglar ska antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn skyddas och täckas över helt, till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät, från början av mars ända till slutet av maj. Läs mera: Livsmedeverket’s websida

Suojaa siipikarja ja muut kesylinnut lintuinfluenssalta

Siipikarja ja muut kotieläiminä pidettävät linnut on suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan, muistuttaa Ruokavirasto. Tarkoituksena on estää lintuinfluenssatartunnat. Siipikarja ja muut linnut on joko pidettävä sisätiloissa tai ulkoilualue on kauttaaltaan suojattava ja katettava esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla maaliskuun alusta toukokuun loppuun saakka. Linkki Ruokaviraston uutiseen