Tuhkaa testataan ehkäisemään valumavesien happamoitumista rannikkoalueilla – ravinteet kiertoon, ei vesistöön. Tapion tiedote 29.11.2018
Innovatiivisessa vesiensuojelu- ja kiertotaloushankkeessa testataan puu- ja turvetuhkan käyttöä valumavesien happamoitumisen ennaltaehkäisijänä ja kehitetään lähituhkan ravinteiden kierrätystä. Happamat vesistöpäästöt ovat ongelma rannikon happamilla sulfaattimailla. Hallituksen kärkihanke etsii keinoja ehkäistä tuhkan avulla metsänuudistamisen yhteydessä valumaveteen muodostuvaa happamuutta. Lue lisää.

Metsäsektorin osuus lähes 40 prosenttia Suomen biotaloudesta vuonna 2017. Luken tiedote 16.10.2018.
Biotalouden osuus Suomen kansantalouden tuotoksesta oli 16 prosenttia ja arvonlisäyksestä 12 prosenttia vuonna 2017. Suomen biotalous perustuu edelleen vahvasti metsäsektoriin, jonka osuus on lähes 40 prosenttia koko biotalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä. Lähihistoriasta poiketen biotalouden työllisten lukumäärä lisääntyi hieman vuonna 2017. Lue lisää

Tuhka kiertoon Päijät-Hämeessä. Tapion tiedote 13.9.2018
Kiertotaloudessa tavoitteena on vähentää jätteeksi päätyviä sivuvirtoja. Metsäammattilaisia aktivoidaan ARVO-TUHKA-hankkeessa hyödyntämään puu- ja turvetuhkaa metsätien rakentamisessa.  Lue lisää.

Kierrätyslannoitevalmisteiden kiemurat – uusi opas kierrätysravinteiden tuottajille. Luken tiedote 21.8.2018.
Kierrätysravinteiden valmistaminen ja tuotteistaminen on Suomessa verrattain uusi ala, johon kohdistuu paljon odotuksia. Tuore opas tarjoaa apua tuotteiden valmistajille alan haltuunottoon. Kierrätysravinteiden entistä laajempi käyttöönotto on tärkeää muun muassa vesiensuojelun ja kiertotalouden edistymisen kannalta. Lue lisää.