Tieto tuhkan saatavuudesta paranee. Luken, Tapion ja SYKEn tiedote 27.11.2017
Viranomaiselle ilmoitettu tieto Suomessa tuotetun tuhkan määrästä on nyt paikkatietona kaikkien saatavilla Biomassa-atlas-verkkopalvelussa. Lue lisää.

Viljasato 2000-luvun toiseksi pienin. Luken tiedote 23.11.2017.
Tämän vuoden viljasato, 3,4 miljardia kiloa, jäi 2000-luvun toiseksi pienimmäksi. Viljasatoa vähensivät sekä poikkeuksellisen suuret katoalat että pienentyneet viljelyalat. Vain rukiin ala ja sato olivat tänä syksynä tavallista suurempia. Lue lisää

Lantaa luovuttaneiden tilojen määrä on pysynyt ennallaan. Luken tiedote 16.11.2017.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 noin seitsemän prosenttia maatiloista luovutti lantaa tilan ulkopuolelle. Määrä on samaa tasoa kuin asiaa edellisen kerran tilastoitaessa vuonna 2010. Lannan ominaisuuksia muuttavia käsittelymenetelmiä käyttää lähes viisi prosenttia tiloista. Lue lisää

Yhtenäistä lantatietoa Itämeren alueelle. Luken ja SYKEn tiedote 7.11.2017
Ravinteiden kierrätystä kehitetään niin kiertotalouden edistämiseksi kuin vesistö- ja ilmapäästöjen vähentämiseksi. Kotieläinten lanta on merkittävin ravinteikas sivuvirta Suomessa ja koko Itämeren alueella. Tietoa lannasta tarkennetaan ja yhtenäistetään nyt kansainvälisen yhteistyön avulla. Työstä on hyötyä arvokkaiden ravinteiden hyödyntämisessä ja päästöjen vähentämisessä. Lue lisää

Tuore selvitys: Kierrätyslannoitteilla ravinteiden kierrätys vauhtiin. Luken, SYKEn, VTTn ja Eviran tiedote 6.9.2017
Luonnonvara- ja ympäristötutkijoiden selvityksen mukaan ravinteita kierrätetään Suomessa huomattavasti tavoiteltua vähemmän. Seurauksena on vesien rehevöitymistä, päästöjä ilmaan ja tarpeetonta riippuvuutta epäorgaanisista keinolannoitteista. Erityisesti tuotantoeläinten lannan käsittelyä kierrätyslannoitteiksi tulisi lisätä. Toimenpide-ehdotukset on koottu päättäjille suunnattuun politiikkasuositukseen. Lue lisää

Luke Silvassa 2017: Biomassat kartalle – marjat ja sienet lautaselle – metsätuhonaiheuttajat syyniin. Uutinen 30.8.2017
Uudesta Biomassa-atlas-verkkopalvelusta löytyvät kätevästi metsä-, pelto-, lanta- ja jätebiomassoja koskevat tiedot. Ilmaston lämpenemisen myötä erilaiset metsätuhot lisääntyvät. Marjat ja sienet ovat kivennäisaine- ja vitamiinipommeja, nyt niitä löytyy lähimetsistä. Lue lisää

Metsäsektorille kattavampaa tilastotietoa. Tiedote 11.7.2017.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsätilastokokonaisuus laajenee. Uusia osa-alueita ovat: metsien monimuotoisuus, teollisuuspuun korjuu ja kaukokuljetus, metsäsektorin työvoima, eri tavoin tuotettu energia sekä metsäteollisuus. Lue lisää

Uusi Biomassa-atlas-verkkopalvelu tuo biomassat kartalle ja kaikkien saataville. Tiedote 14.6.2017.
Suomen metsä-, pelto-, lanta- ja jätebiomassoja koskevat tiedot löytyvät nyt yhdestä osoitteesta, Biomassa-atlas-verkkopalvelusta. Palvelu julkistettiin 14.6.2017 Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella. Lue lisää

Metsäsektorilla nousukausi: vienti vetää ja hakkuissa lyödään ennätyksiä. Tiedote 6.6.2017.
Sahatavaran, sellun ja kartongin viennin hyvä veto kasvattaa kotimaan markkinahakkuut uuteen ennätykseen. Lue lisää

Normilanta-järjestelmä tehostaa lannan hyödyntämistä. Uutinen 15.5.2015
Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat luoneet uuden työkalun lannan määrä- ja ominaisuustietojen tuottamiseen. Sitä kutsutaan Normilanta-järjestelmäksi. Lue lisää

Metsävaratiedot löytyvät nyt myös Luken tilastopalvelusta. Tiedote 2.5.2017
Valtakunnan metsien inventointituloksien (VMI) tiedot ovat nyt saatavilla myös Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastopalvelusta. Lue lisää

Biomassa-atlas tuo biomassat kartalle ja kaikkien saataville. Tiedote 26.1.2017.
Uudenlainen Biomassa-atlas-verkkopalvelu kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi. Lue lisää