Lämna gärna synpunkter om webbplatsen och karttjänsten för Biomassa-atlas. Du kan också ställa frågor om det är någonting som du undrar över gällande tjänstens funktion eller i biomassainformationen. Skicka oss respons via e-post till biomassa-atlas@luke.fi

Uppge din kontaktinformation om du önskar att vi tar kontakt med dig. Vi svarar på responsen så fort som möjligt under vardagar.

Foto uppe på skärmen: Finlands miljöcentral.