Gå till karttjänsten Biomassa-atlas

Vanliga frågor

Hur börjar jag använda Biomassa-atlas?
Klicka först på BIOMASSAT (biomassa) upptill i fältet till vänster. Då öppnas en meny över olika typer av biomassa. Markera sedan de fraktioner av biomassa som du vill granska. Klicka på symbolen i för att få fram mer information om de olika fraktionerna. Välj sedan beräkningsområde genom att klicka på någon av symbolerna under ALUEVALINTA (välj område). Du kan rita ett område på kartan, välja ett fördefinierat område eller ange mittpunkten för det område där biomassan ska beräknas.

Kan jag välja alla biomassor i en kategori i menyn BIOMASSAT utan att behöva klicka på varje fraktion skilt?
Genom att klicka på den lilla kryssrutan ovanför rutorna för de enskilda fraktionerna kan du markera alla rutor på en gång. På samma sätt markerar du också olika typer av biomassa som finns på en och samma rad.

Hur avmarkerar jag biomassafraktioner?
Du avmarkerar alla kryssrutor genom att klicka på den lilla kryssrutan uppe till höger i biomassamenyn. För att avmarkera enskilda typer eller kategorier av biomassa klickar du på kryssrutan som finns ovanför eller till vänster om ifrågavarande typ eller kategori.

Kan jag beräkna biomassamängderna inom en viss radie runt en angiven position (t.ex. en anläggning)?
Klicka på cirkelsymbolen längst till höger under ALUEVALINNAT. Då kan du klicka på en önskad anläggnings position på kartan som mittpunkt för beräkningsområdet. Sedan öppnas en meny där du anger önskad radie. Du kan också välja om avståndet ska mätas fågelvägen eller via landsväg (i det senare fallet kan avståndet vara högst 65 kilometer).

Hur kan jag få bakgrundskartan att synas tydligare under de typer av biomassa som jag har valt?
Gå till menyn TAUSTAKARTAT (bakgrundskartor), avmarkera kryssrutan vid texten Taustakartta (bakgrundskarta) och markera den sedan på nytt. Då syns bakgrundskartan tydligare. Du kan också ordna kartnivåerna enligt val i fönstret VALITUT TASOT (valda nivåer) genom att dra och släppa dem på önskad plats i menyn.

Hur gör jag biomassaberäkningar enligt kommun eller på andra färdigt angivna områden?
Klicka på den mittersta symbolen under ALUEVALINNAT. Då kan du välja bland färdigt definierade områden, som till exempel kommuner, avrinningsområden eller NTM-centraler. Klicka på kartan för att ange de kommuner som ska ingå i beräkningen.

Hur får jag fram mer information om biomassafraktionerna?
Genom att klicka på i-symbolerna som finns i menyerna BIOMASSAT, VALITUT TASOT och KARTTASELITTEET får du fram mer information om de olika biomassafraktionerna.

När jag söker efter information om sidoströmmar i Biomassa-atlas, presenteras klenvirkesuttaget på tre olika sätt (slanor, helträd och integrerad avverkning). Ska jag räkna ihop dessa tre för att erhålla det totala uttaget, eller är de tre siffrorna alternativa och jag ska granska dem var för sig?
Det är fråga om alternativa potentialer. Om du vill jämföra det verkliga uttaget med det största möjliga uttaget enligt drivningsanvisningarna, ska du välja alternativet Kokopuu (helträd).

Vad avses med gödsel i stall och gödsel i lager? Om jag väljer dem alla, är siffran väldigt mycket större än min uppskattning av gödselmängden per år utifrån antalet djur i kommunen. Borde jag lämna bort gödsel i lager när jag beräknar gödselvolymerna per år?
Gödsel i stall är samma djurgödsel som gödsel i lager, men i ett tidigare skede av dess livscykel. I Biomassa-atlas anges två alternativa siffror, eftersom egenskaperna hos djurgödsel ändras under lagringen. Om du vill räkna ut biogasproduktionspotentialen ska du välja gödsel i stall. Om du väljer bägge alternativen blir volymerna fördubblade.