Ett företag planerar att bygga en produktionsanläggning som använder granstubbar som råvara. Företaget har hittat fyra alternativa placeringsorter på olika håll i södra Finland. Som underlag för sitt beslut vill företaget utreda den potentiella tillgången av granstubbar inom olika transportavstånd.

Företaget gör följande beräkningar för varje alternativ med hjälp av Biomassa-atlas:

  1. Hur många hektar lundar samt bestånd på lundartad mo och frisk mo finns det inom 50 kilometer från anläggningen via landsväg?
  2. Hur stor är sidoflödespotentialen i form av granstubbar från avverkningar de senaste åren inom 50 kilometer från anläggningen via landsväg?
  3. Hur stor är sidoflödespotentialen i form av granstubbar från avverkningar enligt maximalt hållbart virkesuttag inom 50 kilometer från anläggningen via landsväg?

Företaget beslutar att göra samma beräkningar också för 30 kilometer från anläggningen. På så sätt kan företaget jämföra transportkostnaderna för de alternativa placeringsorterna.