Projektet för att etablera affärsverksamhet och nätverk för biogas i Mellersta Finland syftar till att utforma verksamhetsmodeller och affärskoncept som möjliggör produktion och distribution av biogas på landsbygden.

Som bakgrundsinformation för intresserade biogasproducenter tas uppgifter fram för enskilda kommuner om mängderna av olika fraktioner av biomassa och biogas- och näringsämnespotentialen i dem. Man plockar uppgifterna om stallgödsel i kommunerna från Biomassa-atlas.

Foto uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.