På den här sidan presenterar vi praktiska exempel på olika sätt att använda Biomassa-atlas.

Till vad använde du Biomassa-atlas?

Berätta för oss hur du använde Biomassa-atlas. Vi publicerar gärna autentiska exempel. Skicka in ditt bidrag till biomassa-atlas@luke.fi.

Naturresursinstitutets experttjänster

Naturresursinstitutet tillhandhåller forsknings- och experttjänster för företag och andra organisationer. Vi har här samlat exempel på slutförda eller möjliga forskningsprojekt eller experttjänster.

Naturresursinstitutet gör utredningar av den regionala tillgången av biomassa, anskaffnings- och logistikkostnaderna för olika typer av biomassa, anskaffningsteknikerna och optimeringen av anskaffningarna. Naturresursinstitutet gör också analyser av biomassans sammansättning, näringsämnesinnehåll och energipotential samt av den regionala optimeringen av recirkulationen av näringsämnen.

Den regionala potentialen för tillvaratagning av biomassa kan granskas med fokus på sysselsättning, regional ekonomi och miljökonsekvenser och utifrån scenarier för den framtida utvecklingen av dessa aspekter.

Socker från Karleby 2022?

Karlebynejdens Utveckling Ab ville veta om det skulle vara möjligt att anlägga ett bioraffinaderi för industriell sockertillverkning i Karleby. Naturresursinstitutet utredde om det finns tillräckligt med biomassa att tillgå i Mellersta Finland. Mer om detta i exempel från kunden (på engelska) och artikel (på engelska).

Foto uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.