10.12.2019

Biomassa-atlas kartlägger biomassan nu även på svenska

Tematiska kartor och information om närings- och energirika biomassor och deras geografiska läge finns nu i den öppna nättjänsten Biomassa-atlas. Tjänsten visar mängden av åkergrödor och biflöden, biologiskt nedbrytbart avfall från företag och kommuner, skogens flispotential, gödsel och aska samt deras geografiska läge. Tjänsten finns nu med uppdaterad information även på svenska och gör det möjligt för användare att beräkna mängden biomassa i ett valfritt geografiskt område i Finland. Läs mer

8.4.2019

Biomassa-atlases servrar överförs från datacenter till ett annat av Valtor 8.4. efter 17. Detta medför en nedetid på ca två timmar i tjänsterna.