Yritys suunnittelee kuusen kantoja raaka-aineenaan käyttävän tuotantolaitoksen rakentamista. Yritys on löytänyt tuotantolaitokselleen neljä vaihtoehtoista sijoituspaikkaa eri puolilta eteläistä Suomea. Sijoituspaikkapäätöksensä tueksi yritys haluaa selvittää kuusen kantojen potentiaalista saatavuutta erilaisilla kuljetusetäisyyksillä.

Yritys tekee jokaisesta sijoituspaikkavaihtoehdosta seuraavat laskelmat Biomassa-atlas-palvelussa.

  1. Kuinka monta hehtaaria lehtoa, lehtomaista ja tuoretta kangasta vastaavaa kasvupaikkaa on 50 kilometriä tietä pitkin mitatulla etäisyydellä?
  2. Mikä on viime vuosina toteutuneissa hakkuissa vuosittain kertynyt kuusen kantojen sivuvirtapotentiaali 50 kilometriä tietä pitkin mitatulla etäisyydellä?
  3. Mikä on suurimman kestävän hakkuukertymän mukaisissa hakkuissa vuotuinen kuusen kantojen sivuvirtapotentiaali 50 kilometriä tietä pitkin mitatulla etäisyydellä?

Lopulta yritys päättää tehdä samat laskelmat myös 30 kilometrin etäisyydelle. Näin yritys pysyy arvioimaan eri sijoituspaikkavaihtoehtojen kuljetuskustannusten eroja.