Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen (BiKa) hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja ja liiketoimintakonsepteja, jotka mahdollistavat biokaasun tuotannon ja  jakeluasemien syntymisen maaseutualueille.

Taustatiedoksi biokaasun tuotannosta kiinnostuneille lasketaan kuntakohtaisia tietoja biomassojen määristä ja niiden biokaasu- ja ravinnepotentiaaleista. Biomassa-atlaksesta poimitaan kunnittaiset lantatiedot.

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.