Viljelijältä viljelijälle – kokemustietoa täsmäviljelystä 10.11.

Täsmäviljelyn hyötyihin ja teknologioihin perehdytään uudenlaisessa vuorovaikutteisessa tapahtumassa, jossa kuullaan viljelijöiden kokemuksia ja ajatusten vaihtoa teknologian äärellä.  Ilmoittaudu paikan päälle Mustialaan 9.11. mennessä, livelähetystä voit seurata verkon välityksellä klo 10-14. Alkuun täsmäviljelyssä -tapahtuman aamupäivässä  puhutaan täsmäviljelystä selkokielellä. Äänessä ovat Täsmäviljely-foorumin tapahtumatuottaja, neuvoja Olli-Pekka Ruponen sekä viljelijätutkija Johannes Tiusanen. Juontajana toimii Liisa Pesonen, vahva älymaatalouden asiantuntija, joka on mukana AgriHubi-verkostossa Luonnonvarakeskuksesta. Iltapäivällä keskustellaan täsmäviljelystä tarjolla olevia tuotteita ja palveluita tarkastellen ja …

Täsmäviljely auttaa maatalousyrittäjää parantamaan kannattavuutta

Täsmäviljelyssä kohdennetaan tuotantopanokset ja työ oikeaan aikaan ja paikkaan, jotta maatilan kannattavuus paranee ja ympäristökuormitus vähenee. Alkuun täsmäviljelyssä -tapahtumassa keskiviikkona 10.11.2021 Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksella esitellään maatilayrittäjille täsmäviljelyn hyötyjä, teknologioita ja liikkeelle lähdön askelmerkkejä. Tapahtuman aihepiirit soveltuvat täsmäviljelyä jo harjoittaville sekä viljelijöille, jotka harkitsevat täsmäviljelyn aloittamista. Aamupäivän osuudessa puhutaan täsmäviljelystä selkokielellä. Äänessä ovat Täsmäviljely-foorumin tapahtumatuottaja, neuvoja Olli-Pekka Ruponen sekä viljelijätutkija ja yrittäjä Johannes Tiusanen. Iltapäivällä puheenvuoro on viljelijöillä, joilla on …

Maatalouden opetusympäristöt esittäytyvät!

Suomessa on laaja maatalousalan oppimisympäristöjen, koulutilojen, verkosto. Opetusmaatiloilla on erilaisia painopisteitä, resursseja ja mahdollisuuksia sekä osaamisen kasvattamiselle ja kehittämiselle että soveltavan tutkimuksen yhteistyölle. Opetusmaatilat ovat myös alueilleen tärkeitä kohtaamispaikkoja, tuttuja erityisesti yrittäjille, neuvojille sekä tietysti aiempien vuosien opiskelijoille. Opetusmaatilat myös elävät ajassa mukana ja mahdollistavat uusien asioiden testaamista sekä yrittäjille erilaisia tutustumispäiviä uusiin maatalouden sovelluksiin ja ratkaisuihin. Onkin aika nostaa opetusmaatilat aiempaa vahvemmin valokeilaan ja tuoda niiden osaamista ja mahdollisuuksia …

Tervetuloa Tuottajaorganisaatio-webinaariin perjantaina 4.6. klo 13-15.30

Tuottajaorganisaatio-webinaarissa perjantaina 4.6. klo 13-15.30 käsitellään mm. seuraavia aiheita: uuden CAP ohjelmakauden tuottajaorganisaatioita koskevat tukiratkaisuvaihtoehdot, käynnistystuet, toimintaan liittyvät tuet tuottajaorganisaatiostatuksen edellytykset ja lain sallimat oikeudet Saksan kokemukset tuottajaorganisaatioista (Saksassa EU-maista toiseksi eniten tuottajaorganisaatioita) Suomen tuottajaorganisaatioiden kokemukset viljelijöiden kiinnostuksen kartoitus tuottajaorganisaatioita kohtaan Jokaisen esityksen jälkeen on varattu reilusti aikaa keskustelulle. Webinaariohjelma 13:00 -13:05     Webinaarin avaus, Csaba Jansik, Luonnonvarakeskus 13:05 -13:25     Yhteistyötoimet laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi, Marianne Selkäinaho, MMM 13:25 -14:05     Mahdollisuudet …

Omat laiminlyönnit tulevat maamiehelle kalliiksi

Kirjahyllystäni löytyy vuodelta 1912 Pienviljelijän käsikirja. Siitä löytyy J. E. Sunilan vajaan 60 sivun mittainen kirjoitus maatalousliikkeen järjestämisestä, jossa edettiin seuraavilla pääotsikoilla: pääoma (52 sivua) työ (2 sivua) maatalousliikkeen johto (2 sivua) Laskelmia ei tässä julkaisussa juuri esitelty, mutta niistäkin Sunila oli tehnyt oppikirjat. Pienviljelijän käsikirjassa kuitenkin listattiin toimenpiteitä, joita olisi jokaisen viljelijän syytä tehdä. Listassa oli vuosittain päivitettävä pitkän ajan taloussuunnitelma, omaisuusluettelo (tase) vuosittain, liiketuloksen laskenta kirjanpidon perusteella. Havaintoja …

AgriHubin koordinaattoriksi Susanna Lahnamäki-Kivelä

Maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubin uudeksi koordinaattoriksi on valittu MMM agronomi, KTM Susanna Lahnamäki-Kivelä. Hänen edeltäjänsä Luken sidosryhmäpäällikkö Sari Forsman-Hugg siirtyy kesäkuun alussa tutkimusjohtajaksi Pellervon taloustutkimus PTT:hen. Kansallisen osaamisverkoston kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu alan toimijoiden motivoiminen entistäkin tiiviimpään yhteistyöhön maatalouden yrittäjätulon saattamiseksi nousuun. – Uusimman tiedon on siirryttävä nopeasti maatila- ja puutarhayritysten käyttöön. Tänä tutkitun tiedon teemavuonna on juuri oikea aika ottaa harppaus tutkitun tiedon saatavuudessa ja käytettävyydessä. AgriHubilla on keskeinen rooli …

Selkeä suunta maitotilayritykselle kokonaisvaltaisella johtamisella

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiedote 27.4.2021 Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja työkirja auttavat maitotilayrittäjää omaksumaan kokonaisvaltaisen johtamistavan. Kokonaisvaltainen johtamistapa tarkoittaa maitotilayrityksen johtamista yhtenä kokonaisuutena, jossa pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen on palkitsevaa ja se mahdollistaa maitotilayrityksen kannattavuuden parantamisen. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja työkirja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Ne luovat kokonaisvaltaisen johtamistavan rungon ja suunnittelukehikon. Niiden avulla maitotilayrittäjä voi laatia yritykselleen strategian ja suunnitella, miten lyhyen aikavälin …

Finnish AgriHubi Network promotes farm business management and digitalisation

Article in the Nordic Testbed Network newsletter:  The aim of the collaborative network is to promote and facilitate scientific knowledge into the better use of farm enterprises. The AgriHubi Network promotes cooperation between actors and builds new connections thematically. Main themes are farm business management, knowledge management and smart farming. Here Sari Forsman-Hugg, head of the AgriHubi Network, and Liisa Personen talk more about the network.  Makes farm enterprises stronger …

Maatilayrittäjiä tuettava talousjohtamisessa

Tiedote MMM ja Luke 18.3.2021 Yrityskokonaisuuden hallinta ja tiedolla johtaminen, maatilayritysten ja tutkimuksen tiiviimpi yhteistyö, yrittäjien talousjohtamisen parantaminen koulutuksen, neuvonnan ja palveluiden avulla. Nämä ovat kolme keskeistä tulosta Farm Business Management -webinaareista, joihin osallistui tammikuussa lähes 300 maatalouden parissa työskentelevää maatilayrittäjää, tutkijaa, koulutuksen, neuvonnan, hallinnon sekä elintarvikeyritysten edustajaa. – Analysoimme webinaarien 800 ideaa, ja kävi selvästi ilmi, että maatilayrittäjien palvelujen ja työkalujen kehittämisessä tulee huomioida tilojen erilaiset tarpeet yrittäjien iän, …

Osaamisverkosto AgriHubi käynnistyy maatilayritysten menestymisen tueksi

Tiedote MMM ja Luke 20.1.2021 Maatilayritysten toiminnan tueksi käynnistyi vuoden alussa osaamisverkosto AgriHubi, joka kokoaa yhteen alan neuvonnan, tutkimuksen ja koulutuksen. Verkoston tavoitteena on edistää maatilayritysten kilpailukykyä ja uudistumista. Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi verkoston toimintaa. Maatilayritysten neuvonta ja tiedon jalkauttaminen on ollut hajanaista. Kokoamalla eri toimijat yhteen parannetaan ratkaisujen siirtymistä maatilayritysten käyttöön ja vahvistetaan niiden toiminta- ja menestymismahdollisuuksia sekä riskienhallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Maatilayrityksille AgriHubi tarjoaa foorumin, jossa on mahdollista vaikuttaa ja …