Väx med kunskap

AgriHubi främjar smart jordbruk och gedigna förvaltningskunskaper inom vårt jordbruksfält. I startfasen kommer kompetensnätverkets aktiviteter att finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och samordnas av Naturresursinstitutet.

Genom att arbeta tillsammans kommer vi att förbättra överföringen av god praxis till primärproduktionsföretag. På detta sätt stärker vi framgångarna för finländska jordbruks- och trädgårdsföretag och riskhantering i en föränderlig värld.

AgriHubi fokuserar sin forskning på frågor som är viktiga för entreprenörer. För företagare är det en kanal att påverka förnyelsen av utbildning och rådgivning inom jordbrukssektorn. Det aktiva deltagandet och inflytandet från jordbruks- och trädgårdsföretagare i detta nätverk påskyndar överföringen av information och identifieringen av behov.

Kom och gör AgriHubi relevant för dig!

Share This