Susanna Lahnamäki-Kivelä har valds som koordinator för AgriHubi

Susanna Lahnamäki-Kivelä (M.Sc., Agronom, M.Sc. Ekon.), har valds som koordinator för AgriHubi- kunskapsnätverket. Sin föregångare Sari Forsman-Hugg, intressentchef för Luke, tillträder som forskningsdirektör vid Pellervo ekonomisk forskning PTT i början av juni. Det ambitiösa målet med det nationella AgriHubi-kunskapsnätverket är för att motivera aktörerna i jordbrukssektorn att arbeta ännu närmare tillsammans för att öka jordbrukets entreprenörsinkomst. – Den senaste forskningsbaserad kunskap borde erbjudas snabbt för jordbruks- och trädgårdsföretag. Ny är …

Nya kompetensnätverket AgriHubi hjälper lantbruksföretag till framgång

PRESSMEDDELANDE 20.1.2021 JSM och Luke: Kompetensnätverket AgriHubi lanserades i början av året för att stöda lantbruksföretag genom rådgivning, forskning och utbildning på området. Nätverkets mål är att stärka lantbruksföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga. Nätverket samordnas av Naturresursinstitutet. Hittills har det saknats samordning av rådgivningen och spridningen av information till lantbruksföretagen. Genom att sammanföra olika aktörer kan man bidra till spridningen av lösningar till lantbruksföretag och på så sätt stärka deras verksamhets- …